Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII GC 1431/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-12-14

XIII Ga 182/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 września 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

wypłata zysku, rok obrotowy, wypowiedzenie umowy spółki, spółka jawna, udział w zysku, zobowiązanie spółki, przeznaczenie zysku, udział wspólników, wyłączenie zysku, rozwiązanie spółki i otwarcie, nadwyżka, wierzyciel, zysk spółki, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • otwarcie likwidacji, wypłata zysku, sposób zakończenia działalności spółki, rok obrotowy, wypowiedzenie umowy spółki, spółka jawna, udział w zysku, zobowiązanie spółki, przeznaczenie zysku, udział wspólników, wyłączenie zysku, rozwiązanie spółki i otwarcie, nadwyżka, zaistnienie przyczyny, majątek spółki, przyczyna rozwiązania spółki, rejestr przedsiębiorców, wierzyciel, zysk spółki, pozwana spółka
Zobacz»

V AGa 89/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 września 2021

Data publikacji: 29 marca 2023

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

spółka jawna, wypłata zysku, uchwała wspólnika, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, część zysku, wypłata zysku, wydatek spółki, wspólnik spółki jawnej, zobowiązanie publicznoprawne, gotówka, zwolnienie z długu, księgowanie, należna część, podatek dochodowy, finansowanie działalności gospodarczej, uchwała wspólnika, zaliczka na podatek, reprezentacja spółki jawnej, przepis o osobach prawnych, pozwana spółka, kwota zysków, księga spółki, potrzeba spółki
Zobacz»

VIII GC 464/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 31 maja 2021

Data publikacji: 5 lipca 2022

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

pozwany, udział w zysku, umowa spółki, wypłata, uchwała wspólnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zaliczka na poczet zysku, pozwany, udział w zysku, konto, rozliczenie z kontrahentem, powodowa spółka, umowa spółki, sprawa spółki, zgoda, saldo, wypłata, rachunek bankowy spółki, wypłata zaliczki na poczet, uchwała wspólnika, potrzeba rodziny, lokata terminowa, utrzymanie rodziny, przyszły zysk, mąż, zaliczka na poczet przyszła
Zobacz»

VIII GC 245/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 lutego 2014

Data publikacji: 2 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa spółki, uchwała, pozwana spółka, przeznaczenie zysku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, uchwała, zaskarżona uchwała, czysty zysk, pozwana spółka, interes spółki, wspólnik mniejszościowy, bar gastronomiczny, stacja paliwa, strata za lata, rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, dobry obyczaj, sprawozdanie zarządu, pokrycie straty bilansowej, zatwierdzenie sprawozdania, przeznaczenie zysku, kapitał zapasowy, dywidenda
Zobacz»

IX GC 689/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 października 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

rozwiązanie spółki, spółka jawna, umowa spółki, zysk spółki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie spółki, protokół elektroniczny z rozprawy, ważny powód, żądanie rozwiązania spółki, spółka jawna, zapas magazynowy, umowa spółki, sprawa spółki, konflikt osobisty, rozwiązanie spółki jawnej, prawo do przejęcia majątku, przejęcie majątku spółki, drugi wspólnik, kserokopia, zysk spółki, poznanie, prokuratura rejonowa w środzie, wspólnik ze spółki, pozwany, dokumentacja spółki
Zobacz»

V AGa 165/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 stycznia 2019

Data publikacji: 22 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

rozwiązanie spółki, umowa spółki, pozwana spółka, stosunek spółki, udział, zysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • cena nominalna, rozwiązanie spółki, część wspólników, umowa spółki, pozwana spółka, udziałowiec, zbycie, stosunek spółki, ważna przyczyna, udział, zysk, konflikt, osiągnięcie celu spółki, interwenient uboczny, zbywanie udziałów, zapis umowy spółki, zgromadzenie, działalność handlowa, udział za cenę, udział po cenie
Zobacz»

I ACa 1440/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 21 maja 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

rozwiązanie spółki, zysk, pozwana spółka, uchwała, stosunek spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie spółki, zysk, pozwana spółka, uchwała, ważna przyczyna, większościowy wspólnik, funkcjonowanie spółki, fundusz rezerwowy, stosunek spółki, konflikt między wspólnikami, zarząd pozwanej spółki, bieżąca działalność spółki, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, zobowiązanie zarządu, głos, pozwana spółka w dniach, nowo powołany zarząd, złom, wynik finansowy spółki, pozbawienie wspólników
Zobacz»

V AGa 127/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 czerwca 2018

Data publikacji: 18 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy spółki, spółka jawna, rozwiązanie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy spółki, spółka jawna, rozwiązanie spółki, prawo do przejęcia majątku, przejęcie majątku spółki, majątek spółki jawnej, drugi wspólnik, wypowiedzenie umowy spółki jawnej, działalność spółki, umowa o wspólnym przedsięwzięciu, przyznanie prawa do przejęcia, przedmiotowa spółka, dwuosobowa spółka, konflikt, współpraca, bieżące funkcjonowanie spółki, składnik majątku spółki, brak zaufania, oświadczenie o wypowiedzenie, obowiązek rozliczenia
Zobacz»

I ACa 731/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2014

Data publikacji: 18 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

rozwiązanie spółki, zysk, umowa spółki, pozwana spółka, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie spółki, zysk, zgromadzenie wspólnika, członek zarządu, umowa spółki, funkcjonowanie spółki, pozwana spółka, fundusz rezerwowy, konflikt, bilans, kapitał własny, uchwała, pasywa i aktywa, działalność, dywidenda dla udziałowców, wypłata dywidendy, osiągnięcie celu spółki, sprzedaż wyniosła, żądanie rozwiązania spółki, ważna przyczyna
Zobacz»

I ACa 671/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

pozwana spółka, rozwiązanie spółki, zysk, stosunek spółki, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, rozwiązanie spółki, drugi wspólnik, dopłata, zysk, stosunek spółki, osiągnięcie celu spółki, funkcjonowanie spółki, uczestnictwo w spółce, wspólnik większościowy, uchwała, dyrektor zarządu, cela spółki, członek zarządu, konflikt pomiędzy wspólnikami, wspólnik pozwanej spółki, zarząd pozwanej spółki, konflikt między wspólnikami, pokrzywdzenie wspólnika, interes spółki
Zobacz»

I ACa 577/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 17 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa spółki, rok obrotowy, pozwana spółka, zysk spółki, podejmowanie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, pokrzywdzenie wspólnika, większość kwalifikowana, głosy oddane, uchwała zgromadzenia wspólników, rok obrotowy, kapitał zapasowy, pozwana spółka, zasada głosowania, wypłata dywidendy, zysk za rok obrotowy, zysk spółki, bezwzględna większość głosów, podejmowanie uchwały, uchylenie uchwały, podział zysku spółki, porozumienie wspólników, podział zysku za rok, uchwała w przedmiocie podziału, kapitała
Zobacz»

XIII Ga 474/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 19 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

spółka jawna, wartość wkładów, udział wspólników, zmiana umowy spółki, zysk
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wniesienie wkładów, spółka jawna, wkład wspólnika, wartość wkładów, umowa spółki jawna, przystąpienie do spółki, rodzajów wkładów, wysokość udziału kapitałowego, spółka handlowa, udział kapitałowy wspólników, nowy wspólnik, zysk i strata, udział wspólników, zmiana umowy spółki, wniosek o wpis, zysk, krajowy rejestr sądowy, wspólnik spółki jawnej, dokonanie zmiany umowy, zobowiązanie wspólników
Zobacz»

IX GC 1400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

rozwiązanie spółki, zysk, uchwała, udział, pozwana spółka, rok obrotowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie spółki, zgromadzenie wspólnika, wyjście ze spółki, ważna przyczyna, dywidenda, prawo pierwszeństwa, zysk, zarząd, uchwała, udział, propozycja, funkcjonowanie spółki, wartość spółki, pozwana spółka, konflikt osobisty, rok obrotowy, nieruchomość, restrukturyzacja, zbyty udział, organ spółki
Zobacz»

I ACa 752/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

spółka jawna, wypowiedzenie umowy spółki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, wypowiedzenie umowy spółki, działalność konkurencyjna, pozwany, umowa spółki jawna, interes spółki, działalność gospodarcza, oferta, własna działalność, zakończenie działalności, działalność sprzeczna, praca, przetarg, zwolnienie z zakazu konkurencji, budowa, wszczęcie postępowania likwidacyjnego, spółka działalności, pracownik spółki jawnej, interes konkurencyjny, prowadzenie działalności
Zobacz»

V ACa 414/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 19 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wypowiedzenie umowy spółki, rozwiązanie spółki, pozwany, spółka jawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy spółki, rozwiązanie spółki, prawo do przejęcia majątku, przejęcie majątku spółki, pozwany, występujący wspólnik, obowiązek rozliczenia, spółka jawna, prowadzenie spółki, drugi wspólnik, odmienna wizja, dalszy zarzut apelacji naruszenia, funkcjonowanie spółki, podział spółki, wspólnik prawa, działalność, likwidacja przedsiębiorstwa, dochód spółki, wystąpienie ze spółki, decyzja o wypowiedzeniu umowy
Zobacz»

I AGa 116/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 września 2020

Data publikacji: 19 sierpnia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zysk, uchwała, pozwana spółka, rok obrotowy, umowa spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zysk, kapitał zapasowy, dywidenda, uchwała, pokrzywdzenie wspólnika, dobry obyczaj, umowa dżentelmeńska, pozwana spółka, interes spółki, podział zysku, leasing, akredytacja, rok obrotowy, zwyczajne zgromadzenie wspólników, zysk netto, rozbudowa zakładu, cały zysk, transkrypcja, inwestycja, umowa spółki
Zobacz»

XX GC 406/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2020

Data publikacji: 24 listopada 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

spółka jawna, wypowiedzenie umowy spółki, rozwiązanie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • likwidacja spółki, spółka jawna, wypowiedzenie umowy spółki, wspólnik prawa reprezentacji, rozwiązanie spółki, pozbawienie wspólnika prawa, cele indywidualne, ustanowienie likwidatora, upływ okresu wypowiedzenia, przeprowadzenie likwidacji, prawo reprezentacji spółki, okres likwidacji, interes spółki, wykreślenie spółki z rejestru, umowa spółki jawna, sprawne przeprowadzenie, spółka jednoosobowa, dzień upływu, sposób zakończenia, kodeks spółek
Zobacz»

IX GC 769/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 1 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

rozwiązanie spółki, umowa spółki, uchwała, pozwana spółka, udział, zysk, rok obrotowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie spółki, umowa spółki, ważna przyczyna, wyrażenie zgody, uchwała, pozwana spółka, protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, zbyty udział, udział, zgoda na zbycie, nadbudowa, umorzenie udziałów, zawiązanie spółki, zysk, zgromadzenie wspólników spółki, nowo utworzony udział, działalność, rok obrotowy, inwestycja, osiągnięcie celu spółki
Zobacz»

I ACa 1630/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 marca 2014

Data publikacji: 11 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przeznaczenie zysku, uchwała, wyłączenie zysku, pozwana spółka, rok obrotowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • przeznaczenie zysku, zysk do podziału, zysk na kapitał zapasowy, uchwała, zwołanie zgromadzenia, dywidenda, wyłączenie zysku, fundusz zapasowy, pozwana spółka, interes spółki, cały zysk, dobry obyczaj, zgromadzenie wspólnika, pokrzywdzenie wspólnika, sprawozdanie zarządu, większościowy wspólnik, sprawozdanie finansowe, wspólnik mniejszościowy, zysk w spółce, rok obrotowy
Zobacz»

IX GC 28/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa spółki, udział, rozwiązanie spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, udział, model funkcjonowania, rozwiązanie spółki, współpraca, stwierdzenie niedoboru w kasie, wspólnik spółki, kapitał, działalność spółki, wpływ na działalność, powołanie, nowa spółka, zgromadzenie wspólnika, członek zarządu, wartość udziałów, mail, brak zaufania, zawarcie umowy spółki, objęcie nowych udziałów, likwidator
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jacek Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Hajdys
Data wytworzenia informacji: