Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
936

XIII GC 1603/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-27

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przeważające znaczenie przy kwalifikacji umowy ma bowiem ustalenie, które elementy świadczenia w naturze strony wyceniały najwyżej – zatem przesłanka przedmiotowa kwalifikacji umowy.
Sygnatura akt XIII GC 1603/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Łódź, dnia 27 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Piotr Chańko Protokolant:sekretarz sądowy Izabela Ćwiklińska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa W. N. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę 1. oddala powództwo; 2. zasądza od W. N. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

XIII GC 1656/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jednostronne ukształtowanie kwestii wymagalności świadczenia prze drugą stronę umowy jawi się jako skrajny przejaw naruszenia równowagi kontraktowej w rozumieniu art. 353 1 k.c.
Sygnatura akt XIII GC 1656/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 6 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chańko po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2018 roku w (...) na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki jawnej B. , Z. z siedzibą w O. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 2.826,36 (dwa tysiące osie
Czytaj więcej»

XIII GC 1660/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2018-08-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Pozwany za pomocą działania polegającego na przedłożeniu szeregu dokumentów do podpisania dążył do wyzyskania nieświadomości poszkodowanego, co do treści dokumentu, aby następnie móc powołać się na zarzut braku współdziałania z dłużnikiem ze strony wierzyciela.
Sygnatura akt XIII GC 1660/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 15 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Chańko Protokolant: stażysta Izabela Ćwiklińska po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2017 roku w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. K. kwotę 876 zł (osiemset siedemdzi
Czytaj więcej»

XIII GC 1658/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Samo umieszczenie adresata w innej rubryce w liście elektronicznym nie może być decydujące dla oceny, czy jest on odbiorcą oświadczenia woli, czy też jest jedynie zawiadamiany o treści oświadczenia złożonego innej osobie.
Sygnatura akt XIII GC 1658/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 7 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Chańko Protokolant: Izabela Ćwiklińska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 roku w Łodzi sprawy z powództwa (...) spółka jawna w Ł. przeciwko (...) spółce akcyjnej we W. o zapłatę 24.529,64 złotych 1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej we W. na rzecz (...) spółki jawnej w Ł
Czytaj więcej»

XIII GC 1657/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-03-26

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego nie jest czynnością, która zmierza bezpośrednio do dochodzenia roszczenia. Wierzyciel egzekucyjny ponosi konsekwencje prawne utraty tytułu - następnie odtworzonego.
Sygnatura akt XIII GC 1657/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ł. , dnia 7 marca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Piotr Chańko Protokolant:sekretarz sądowy Izabela Ćwiklińska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 roku w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa S. B. przeciwko J. E. o zapłatę 1 pozbawia tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Piotrkow
Czytaj więcej»

XIII GC 1787/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uznanie reklamacji sprzedanej rzeczy co do zasady nie zmienia ciężaru dowodu i nie zwalnia kupującego z obowiązku wykazania wady rzeczy sprzedanej.
Sygnatura akt XIII GC 1787/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Hajdys Protokolant: Magdalena Adamkiewicz po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 roku na rozprawie w Ł. sprawy z powództwa B. Z. przeciwko Przedsiębiorstwo (...) , (...) spółce jawnej z siedzibą w Ł. , C. J. , J. P. (1) i A. P. o zapłatę kwoty 18.930,20 zł 1. oddala powództwo; 2. zasądz
Czytaj więcej»

XIII GC 1795/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-09-24

Data publikacji: 2020-01-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jedynie w sytuacji, gdy dłużnik – zakład ubezpieczeń OC sprawcy szkody złoży poszkodowanemu ofertę pomocy w organizacji najmu pojazdu zastępczego, to od poszkodowanego można wymagać (w ramach minimalizacji szkody) późniejszego podejmowania kontaktu z dłużnikiem, czy jego asystorem; gdy takiej oferty brak, nie można czynić poszkodowanemu (...)
Sygn. akt XIII GC 1795/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 24 września 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi‑Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia SR Dariusz Rogala Protokolant:sekr. sąd. Magdalena Adamkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 roku w (...) na rozprawie sprawy z powództwa R. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza na rzecz R. B. od Towarzystwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kw
Czytaj więcej»

XIII GC 1948/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-10-10

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bowiem dłużnik nie jest zobowiązany do zapłaty ani odsetek ani rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (nie popada w stan opóźnienia), jeśli płacił należności w 14-dniowym terminie wynikającym z OWU; bez znaczenia jest nieuzgodniony z dłużnikiem krótszy termin wskazany w fakturach.
Sygn. akt XIII GC 1948/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi‑Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący:Sędzia S.R. Dariusz Rogala Protokolant:sekr. sąd. Anna Hodała po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko E. B. (1) o zapłatę kwoty 337,90 złotych 1) oddala powództwo; 2) oddal
Czytaj więcej»

XIII GC 1969/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-10-10

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: jakiegokolwiek znaczenia z punktu widzenia roszczenie o zapłatę równowartości 40 € tytułem zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (art. 10 ust. 1 uTZTH) nie ma jednostronnie przez wierzyciela, tj. bez uzgodnienia z dłużnikiem, wpisany w fakturze termin jej zapłaty.
Sygn. akt XIII GC 1969/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi‑Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia S.R. Dariusz Rogala Protokolant:sekr. sąd. Anna Hodała po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko T. M. (1) o zapłatę kwoty 336,50 złotych 1) oddala powództwo; 2) odda
Czytaj więcej»

XIII GC 1966/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W pewnych wypadkach żądanie przez wierzyciela zapłaty zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności z transakcji handlowej może zostać uznane za nadużycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 5 k.c.
Sygnatura akt XIII GC 1966/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Hajdys Protokolant: Magdalena Adamkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2016 roku na rozprawie w Łodzi sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko A. G. o zapłatę kwoty 2.065,46 zł 1. umarza postępowanie w zakresie kwoty 36,12 zł (
Czytaj więcej»