Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
836

I C 606/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-11-04

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 606/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 18 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marcin Sumiński Protokolant:starszy sekretarz M. K. po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Miasto Ł. -Urząd Miasta Ł. przeciwko (...) SA w L. o zapłatę 1 oddala powództwo w zakresie kwoty 1.572,12 (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dwa złotych i 12/100
Czytaj więcej»

I C 611/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-07-05

Data publikacji: 2019-06-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 611/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: stażysta Karina Przysło po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. D. i M. D. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. solidarnie na rzecz D. D. i M. D. (1) kwotę 27.271,
Czytaj więcej»

I C 617/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 617/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: aplikant aplikacji sędziowskiej D. Ś. po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa B. C. (1) przeciwko J. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od B. C. (1) na rzecz J. S. kwotę 2.917 zł (dwa tysiące dziewięćset siedemnaście złotych) tytuł
Czytaj więcej»

I C 623/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 623/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: aplikant aplikacji sędziowskiej P. K. po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko Miastu Ł. o zapłatę 1 zasądza od Miasta Ł. na rzecz M. B. kwotę 4.488,24 zł (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 24/100) wraz
Czytaj więcej»

I C 624/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-10-20

Data publikacji: 2021-01-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 624/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa P. L. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz P. L. kwotę 45.000 zł (czterdzieści pięć tysię
Czytaj więcej»

I C 629/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2018-05-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 629/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Wróblewska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej z siedzibą w R. przeciwko I. K. , D. K. i J. K. przy udziale Miasta Ł. jako interwenienta uboc
Czytaj więcej»

I C 637/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-25

Data publikacji: 2020-01-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 637/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: stażysta Beata Ociesa po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej ul. (...) w Ł. przeciwko J. P. i G. P. o opróżnienie lokalu 1 oddala powództwo; 2 zasądza od Wspólnoty Mieszkaniowej ul. (...) w Ł. solidarni
Czytaj więcej»

I C 639/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 639/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Sak po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. C. (1) przeciwko A. P. i P. K. o zapłatę 1 zasądza solidarnie od A. P. i P. K. na rzecz A. C. (1) kwotę 3.186,07 zł (trzy tysiące sto osiemdziesi
Czytaj więcej»

I C 642/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-20

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 642/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Sak po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko A. M. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 785,64 zł (siedemset osiemdziesiąt pięć złotyc
Czytaj więcej»

I C 643/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 643/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Wróblewska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 25,52 zł (dwadzieścia pięć złotych52/100); 2 zasądza od (
Czytaj więcej»