Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
808

XVIII C 4830/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-02-20

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

XVIII C 4830/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra protokolant: Marcin Owczarek rozpoznawszy w dniu: 20 lutego 2018 roku w Ł. na rozprawie sprawę z powództwa: (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko: R. G. o: zapłatę oddala powództwo. XVIII C 4830/17 UZASADNIENIE I Stanowiska stron. Powód (.
Czytaj więcej»

XVIII C 4882/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-01

Data publikacji: 2019-03-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: XVIII C 4882/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 październik 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra protokolant: Michał Frajtak rozpoznawszy: 13 październik 2017 roku w Ł. na rozprawie sprawę z powództwa: Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. w G. przeciwko: H. Z. o: zapłatę oddala powództwo. XVIII C 4882/16 UZASADNIENIE I Stanowiska stron. Powód Spółd
Czytaj więcej»

XVIII C 5050/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2020-03-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: XVIII C 5050/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 październik 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra protokolant: Michał Frajtak rozpoznawszy: 11 październik 2017 roku w Ł. na rozprawie sprawę z powództwa: B. K. przeciwko: R. M. , B. M. (1) , A. M. o: zapłatę (1 zasądza solidarnie od pozwanych R. M. , B. M. (1) i A. M. na rzecz powódki B. K. 12.132 zł (dwanaście tysięcy sto trzy
Czytaj więcej»

XVIII C 4807/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-01-24

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

Sygn. akt: XVIII C 4807/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 M. 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra protokolant: Beata Kowalska rozpoznawszy: 5 M. 2020 roku w Ł. na rozprawie sprawę z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko: M. K. o: zapłatę oddala powództwo. XVIII C 4807/17 UZASADNIENIE I Stanowiska stron. Powód (...) spółka z ograniczoną odpowied
Czytaj więcej»

I C 900/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-02

Data publikacji: 2018-01-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 900/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Wróblewska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa E. P. i A. P. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I w sprawie z powództwa E. P. : 1 zasądza od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 921/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-23

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 921/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: stażysta Beata Ociesa po rozpoznaniu w dniu 9 października 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa E. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz E. F. kwotę 2.500 zł (dwa tysiące pięćset
Czytaj więcej»

I C 930/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 930/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sumiński Protokolant: sekretarz Marcin Jaruga po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko T. F. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 o kosztach procesu orzeka na podstawie art. 98 par. 1 i 3 k.p.c. i ustalając, że powódka przegrała
Czytaj więcej»

I C 945/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-10-01

Data publikacji: 2020-05-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 945/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jacek Głowacz Protokolant: st. sekr. sąd. Wojciech Charciarek po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko M. B. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od T. B. na rzecz M. B. (1) kwotę 1.000 (tysiąc) zł tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

I C 963/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2019-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 963/18 Dnia 16 października 2018 roku Wzmianka w trybie art. 157 § 2 k.p.c. zastępująca protokół rozprawy Podczas rozprawy nie stawił się nikt w imieniu strony powodowej, należycie powiadomionej o terminie posiedzenia. Pozwany nie stawił się, mimo należytego powiadomienia o terminie posiedzenia, nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności i nie składał wyjaśnień. Po zamknięciu rozprawy Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny przez odczytanie sentencji i wskazanie ustnie z
Czytaj więcej»

I C 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 974/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: aplikant aplikacji sędziowskiej D. Ś. po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych); 2 zasądza od (...) Sp
Czytaj więcej»