Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
918

I C 930/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 930/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sumiński Protokolant: sekretarz Marcin Jaruga po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko T. F. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 o kosztach procesu orzeka na podstawie art. 98 par. 1 i 3 k.p.c. i ustalając, że powódka przegrała
Czytaj więcej»

I C 936/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2021-05-27

Data publikacji: 2021-07-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 936/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Wróblewska po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2021 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Jawnej z siedzibą w Ł. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz (...) Spółki J
Czytaj więcej»

I C 937/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2021-05-27

Data publikacji: 2021-07-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 937/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Wróblewska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2021 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko Miastu Ł. o zapłatę 1 zasądza od Miasta Ł. na rzecz W. B. kwotę 1.719 zł (jeden tysiąc siedemset dziewiętnaście złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za
Czytaj więcej»

I C 945/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-10-01

Data publikacji: 2020-05-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 945/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jacek Głowacz Protokolant: st. sekr. sąd. Wojciech Charciarek po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko M. B. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od T. B. na rzecz M. B. (1) kwotę 1.000 (tysiąc) zł tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

I C 963/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2019-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 963/18 Dnia 16 października 2018 roku Wzmianka w trybie art. 157 § 2 k.p.c. zastępująca protokół rozprawy Podczas rozprawy nie stawił się nikt w imieniu strony powodowej, należycie powiadomionej o terminie posiedzenia. Pozwany nie stawił się, mimo należytego powiadomienia o terminie posiedzenia, nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności i nie składał wyjaśnień. Po zamknięciu rozprawy Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny przez odczytanie sentencji i wskazanie ustnie z
Czytaj więcej»

I C 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 974/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: aplikant aplikacji sędziowskiej D. Ś. po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych); 2 zasądza od (...) Sp
Czytaj więcej»

I C 981/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-18

Data publikacji: 2019-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 981/18 Dnia 18 października 2018 roku Wzmianka w trybie art. 157 § 2 k.p.c. zastępująca protokół rozprawy Podczas rozprawy nie stawił się nikt w imieniu strony powodowej, należycie powiadomionej o terminie posiedzenia. Pozwany nie stawił się, mimo należytego powiadomienia o terminie posiedzenia, nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności i nie składał wyjaśnień. Po zamknięciu rozprawy Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny przez odczytanie sentencji i wskazanie ustnie z
Czytaj więcej»

I C 984/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-05-10

Data publikacji: 2018-06-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 984/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: aplikant aplikacji sędziowskiej P. K. po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko B. C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża M. O. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt I C 984/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 czer
Czytaj więcej»

I C 993/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-09-17

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 993/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Jacek Głowacz Protokolant: stażysta Maciej Skrzypek po rozpoznaniu w dniu 3 września 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. C. kwotę 3.000 (trzy tysiące) zł odsetkami ustawowymi od dnia 7 kwietnia 2014
Czytaj więcej»

I C 1022/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-12-10

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1022/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Bartosz Kasielski Protokolant: stażysta Paweł Kozera po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko Miastu Ł. o zapłatę 1 zasądza od Miasta Ł. na rzecz M. P. kwotę 17.871,64 zł (siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 64/100) wraz z usta
Czytaj więcej»