Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 3560/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-10-13

XVII AmC 1015/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 maja 2011

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zleceniobiorca, zleceniodawca, umowa, dobry obyczaj, wynagrodzenie, konsument obowiązku zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • zleceniobiorca, zleceniodawca, zleceniobiorca wynagrodzenia, wzorzec umowy, umowa, dobry obyczaj, podstawa do naliczenia wynagrodzenia, umowa o dochodzenie roszczeń, zapis, postanowienie wzorców, wynagrodzenie, uzyskanie odszkodowania, konsument obowiązku zapłaty, ochrona konkurencji i konsumentów, kontrahent, wynik działania, interes konsumentów, razu wątpliwości, wysokie odszkodowanie, przypadek rozwiązania umowy
Zobacz»

I C 2591/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, stawka podatku, obiekt, podatek vat, element systemów, pozwany, postanowienie umowy, zaklasyfikowanie, dobry obyczaj, wzorzec, interes konsumentów, podatek od towarów i usług, budownictwo mieszkaniowe, naruszenie interesu, dzieło, zaległe odsetki, prawo i obowiązek, skala strat, stawka vat, zleceniodawca
Zobacz»

I ACa 1104/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 18 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, wartość polisy, dobry obyczaj, opłata za wykup, postanowienie umowy, wykup polisy, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, rozwiązanie umowy, umowa ubezpieczenia na życie, niedozwolone postanowienie umowne, określające główne świadczenie stron, pozwany, zrozumiały język, wypowiedzenie umowy, składka podstawowa, wysokość opłaty likwidacyjnej, dyrektywa, postanowienie określające główne świadczenia, wypłata wartości, ubezpieczyciel
Zobacz»

XXIV C 31/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2018

Data publikacji: 18 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka regularna, konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, całkowita wypłata, dobry obyczaj, wykup, rozwiązanie umowy, rok polisy, pozwany, postanowienie umowne, opłata za zarządzanie, wysokość opłaty likwidacyjnej, niedozwolone postanowienie, ogólny warunek ubezpieczenia, postanowienie umowy, sankcja finansowa, umowa ubezpieczenia na życie, główne świadczenie strony, rzeczywiście poniesiony koszt, możliwość negocjowania
Zobacz»

I C 239/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2019

Data publikacji: 20 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykup, konsument, ubezpieczyciel, polisa, rozwiązanie umowy, warunek ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, określony procent, jednostka funduszu, rachunek jednostki, świadczenie, dobry obyczaj, całkowita wypłata, procent wartości, alokacja, umowa ubezpieczenia na życie, ogólny warunek ubezpieczenia, zawarcie, pozwany, przedterminowe rozwiązanie umowy
Zobacz»

III Ca 1207/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 4 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, postanowienie umowy, postępowanie uproszczone, niedozwolone postanowienie umowne, windykacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, postanowienie umowy, opłata za czynności windykacyjne, wzorzec, zakres kształtowania, kształtowanie praw i obowiązków, stosunek obligacyjny, postanowienie określające główne świadczenia, określające główne świadczenie stron, koszt windykacji, równowaga kontraktowa, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, prawo i obowiązek konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, trud zapoznania, analiza zgodności, klauzula umowna, windykacja
Zobacz»

II Ca 1408/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 października 2017

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykup, konsument, opłata likwidacyjna, składka regularna, dobry obyczaj, postanowienie umowne, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, opłata za zarządzanie, aktuariusz, wzorzec, wartość rachunku, część wolna, wcześniejsze rozwiązanie, klauzula umowna, koszt prowadzonej działalności, ubezpieczyciel, charakter świadczenia głównego, buła, rozwiązanie umowy, zawarcie
Zobacz»

II C 2220/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykup, konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, rozwiązanie umowy, przedterminowe rozwiązanie umowy, składka regularna, wartość polisy, ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia na życie, pozwany, rozwiązanie umowy przed terminem, agent, dobry obyczaj, dzień rozwiązania umowy, szósty rok, wypłata świadczenia, zawarcie, środek zgromadzony na rachunku, postanowienie umowne, zarządzanie aktywami
Zobacz»

II Ca 543/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 22 października 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykup, opłata likwidacyjna, konsument, dobry obyczaj, świadczenie główne, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, klauzula, ubezpieczyciel, postanowienie umowne, umowa ubezpieczenia na życie, procent, pozwany, postanowienie ogólne warunków ubezpieczenia, reasekuracja, rozwiązanie umowy, kontrola wzorca, indywidualna kontrola, akwizycja, jednostka uczestnictwa, błędna wykładnia postanowień
Zobacz»

II C 2582/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 29 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, rozwiązanie umowy, pozwany, prowizja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wykup, opłata likwidacyjna, dobry obyczaj, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel, składka regularna, główne świadczenie strony, rozwiązanie umowy, klauzula, pozwany, przedterminowe rozwiązanie umowy, wzorzec, agent, prowizja, warunki umowy, ogólny warunek, prawo i obowiązek, postanowienie określające główne świadczenia
Zobacz»

II C 426/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykup, konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, składka regularna, polisa, rozwiązanie umowy, rachunek, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel, pozwany, rozwiązanie umowy przed terminem, tabela, przedsiębiorca, rok trwania, postanowienie umowne, zarządzanie aktywami, wypłata świadczenia, wzorzec umowny, główne świadczenie strony, część środka
Zobacz»

VI ACa 995/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 maja 2015

Data publikacji: 18 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, wierzytelność, umowa, prowizja, wypowiedzenie, windykacja, dobry obyczaj, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, przelew powierniczy, wierzytelność, umowa przelewu, umowa, wzorzec umowy, przyjęcie sprawy, interes konsumentów, prowizja, przedsiębiorca, dzień odzyskania, aneks do umowy, wypowiedzenie, wpłata dokonana przez dłużników, dzień od daty podpisania, odstępne, indywidualne uzgodnienie, windykacja, dobry obyczaj, postanowienie
Zobacz»

II C 381/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 10 listopada 2017

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany, rozwiązanie umowy, niedozwolone postanowienie, postanowienie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wykup, opłata likwidacyjna, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, dobry obyczaj, składka regularna, rok polisy, główne świadczenie strony, postanowienie umowne, ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia na życie, wzorzec, klauzula, pozwany, interes konsumentów, rozwiązanie umowy, niedozwolone postanowienie, część wolna, rachunek, postanowienie umowy
Zobacz»

I C 1332/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 6 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa o kredyt konsumencki, opłata przygotowawcza, prowizja, dobry obyczaj, pozwany, prawo i obowiązek, na raty, odsetki umowne, postanowienie umowne, weksel in blanco, rażące naruszenie interesów konsumentów, postanowienie umowy, główne świadczenie strony, zobowiązanie wekslowe, klauzula umowna, bezpodstawność roszczenia, pożyczkobiorca, wypowiedzenie umowy pożyczki, cena
Zobacz»

II Ca 102/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2018

Data publikacji: 4 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, dobry obyczaj, jednostka funduszu, stawka opłaty likwidacyjnej, umowa ubezpieczenia na życie, składka jednorazowa, interes konsumentów, wcześniejsze rozwiązanie umowy, obsługa umowy, rozwiązanie umowy, trwanie umowy, postanowienie umowy, wartość wykupu, prawo i obowiązek, pozwany, obowiązek konsumentów, likwidacja polisy, kwestionowane postanowienie, postanowienie umowne
Zobacz»

III C 1420/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2017

Data publikacji: 18 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, wartość wykupu, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, wartość polisy, opłata likwidacyjna, dobry obyczaj, wykup polisy, opłata za wykup, składka, agent, wzorzec, główne świadczenie strony, rozwiązanie umowy, postanowienie umowy, działalność ubezpieczeniowa, warunek ubezpieczenia na życie, klauzula, ogólny warunek ubezpieczenia
Zobacz»

VI ACa 1799/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 5 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, zleceniobiorca, zleceniodawca, postanowienie, wypowiedzenie umowy, dobry obyczaj, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, oznaczony numer, klauzula, postanowienie wzorca umowy, zleceniobiorca, zleceniodawca, odrębna zgoda, postanowienie, zgoda konsumenta, wypowiedzenie umowy, dobry obyczaj, pozwany, wykonanie opinii, prowadzenie sprawy, konsument prawa do odstąpienia, zryczałtowana stawka, ochrona konkurencji i konsumentów, wynagrodzenie prowizyjne, kwestionowane postanowienie, możliwość pokrycia
Zobacz»

I C 1195/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 28 czerwca 2016

Data publikacji: 27 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, dobry obyczaj, prowizja, rozwiązanie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opłata likwidacyjna, wykup, składka regularna, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, interes konsumentów, wzorzec umowny, główne świadczenie strony, dobry obyczaj, prowizja, koszt prowizji, rozwiązanie umowy, pozwany, agent ubezpieczeniowy, umowa ubezpieczenia, klauzula umowna, prowizja agentów, wartość rachunku, ubezpieczenie na życie, postanowienie wzorców
Zobacz»

I C 4721/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 4 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata za wykup, konsument, umowa ubezpieczenia na życie, składka regularna, wartość polisy, jednostka uczestnictwa, postanowienie umowne, wartość wykupu, opłata likwidacyjna, tabela opłat, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, dobry obyczaj, główne świadczenie strony, rozwiązanie umowy, ubezpieczyciel, klauzula, niedozwolone postanowienie, rozwiązanie umowy ubezpieczenia, ogólny warunek ubezpieczenia, wzorzec
Zobacz»

I1 C 500/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2019

Data publikacji: 28 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, prowizja, wierzytelność, postanowienie umowy, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa pożyczki, prowizja, nieuczciwy charakter, wierzytelność, postanowienie umowy, odsetki umowne, rata, umowa o kredyt konsumencki, zbywca, ryzyko transakcyjne, dobry obyczaj, warunek umowny, główne świadczenie strony, charakter warunku, niedozwolone postanowienie umowne, zapis umowy, cesja, pozwany, postępowanie cywilne zasady
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Piotr Wewióra
Data wytworzenia informacji: