Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 1147/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-07-19

XVII AmC 1165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 marca 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, kredytobiorca, koszt ubezpieczenia niskiego wkładu, klauzula, interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowy, kredyt hipoteczny, pozwany bank, postanowienie wzorców, własny kredyt, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, kredytobiorca, koszt ubezpieczenia niskiego wkładu, automatyczne przedłużenie, kwota kredytów, klauzula, interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowy, niedozwolone postanowienie, kredyt hipoteczny, ryzyko, zwrot kosztów ubezpieczenia, pozwany bank, postanowienie wzorców, własny kredyt, przedmiotowe postanowienie, miesiąc okresu ubezpieczenia, postanowienie umowne, miesięczny okres
Zobacz»

XXVII Ca 2689/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

kredyt, kredytobiorca, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, klauzula, pozwany bank, dobry obyczaj, postanowienie umowy, interes konsumentów, koszt ubezpieczenia, wzorzec umowy, postanowienie wzorców
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, ochrona konkurencji i konsumentów, konsument
 • Ważne frazy
  • kredyt, kredytobiorca, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, klauzula, pozwany bank, dobry obyczaj, sporne postanowienie, dodatkowe zabezpieczenie, postanowienie umowy, strona powodowa, kredytowanie, umowa kredytów, wymagany wkład własny, interes konsumentów, zabezpieczenie kredytów, wzorzec umowny, koszt ubezpieczenia, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, umowa kredytowa
Zobacz»

XVII AmC 2600/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2012

Data publikacji: 4 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

konsument, kredytobiorca, bank, klauzula, wzorzec, umowa, wkład własny, ubezpieczenie niskiego wkładu, dobry obyczaj, kredyt hipoteczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, kredytobiorca, bank, ograniczone prawo rzeczowe, klauzula, wzorzec, umowa, stan zabezpieczenia, wkład własny, ubezpieczenie niskiego wkładu, dobry obyczaj, kredyt hipoteczny, nieruchomość, umowa rachunku, przedmiotowe postanowienie, umowa kredytów, zabezpieczenie kredytów, rachunek oszczędnościowo, wycena, wzorzec umowny
Zobacz»

XVII AmC 3004/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 9 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wzorzec umowy, kredytobiorca, postanowienie wzorców, klauzula, interes konsumentów, dobry obyczaj, kredyt, pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowy, poręczyciel, kredytobiorca, monit, postanowienie wzorców, klauzula, interes konsumentów, poczta, dobry obyczaj, wizyta terenowa, tabela prowizji, czynność bankowa, opłata za czynności windykacyjne, kredyt, pozwany bank, postanowienie wzorca umowy, czynność wynikająca z umowy, koszt czynności windykacyjnych, zawarcie umowy kredytu, stosowanie
Zobacz»

VI ACa 1581/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 18 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wzorzec umowy, postanowienie wzorców, interes konsumentów, klauzula, dobry obyczaj, pozwany, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowy, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, odbiór lokalu, przedsiębiorca, klauzula, kara umowna, dobry obyczaj, podpisanie protokołu odbioru, nowy wzorzec, zwracana kwota, kontrola abstrakcyjna, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, nabywca lokali, postanowienie umowne, kontrola incydentalna, stosowanie wzorca
Zobacz»

VI ACa 819/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 10 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, wzorzec umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata instalacyjna, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, główne świadczenie strony, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, kwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia, jednorazowa opłata, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, pozwany wzorzec, przyłączenie do sieci, rażące naruszenie interesów konsumentów, sprzeczność z dobrymi obyczajami, pozwany, rozwiązanie umowy, konsument postanowień
Zobacz»

VI ACa 169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, wzorzec umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, wzorzec umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, oświadczenie sprzedawcy, klauzula, kwestionowane postanowienie wzorca umowy, odbiór samochodu, omawiane postanowienie, dzień odbioru, jednostka redakcyjna, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie, strona odpowiedzialności, prawo odstąpienia, zaliczka, świadczenie wzajemne
Zobacz»

VI ACa 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 7 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wzorzec umowy, interes konsumentów, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowy, interes konsumentów, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, przewidywany termin, postanowienie wzorca umowy, konsument ryzyka, niemożliwość dostarczenia, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, termin odbioru, strata czasu, przypadek niemożliwości, rozwiązanie umowy, uznanie postanowienia, przedmiotowy wzorzec, klauzula, życzenie, zapis
Zobacz»

VI ACa 1793/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowy, klauzula, kara umowna, interes konsumentów, dobry obyczaj, kwestionowane postanowienie, dowolną działalność, postanowienie wzorców, pełnomocnictwo, pozwany przedsiębiorca, wspólnota mieszkańców, lokal i sprzedaż, nieruchomość wspólna, pozwany, kwestionowane klauzule, podział do użytkowania, zgoda na prowadzenie, umowa ustanowienia odrębna własności, naruszenie interesu konsumenta, umowa o podział
Zobacz»

XVII AmC 5533/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, wzorzec umowy, interes konsumentów, dobry obyczaj, postanowienie umowne, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, wzorzec umowy, interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, zryczałtowana opłata, postanowienie wzorca umowy, kowalik, pisemne wezwanie, postanowienie umowne, klauzula, kontrola wzorca, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek, prezes, główne świadczenie strony, wysłanie wezwania do zapłaty, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolony charakter
Zobacz»

XVII AmC 1996/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2012

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wzorzec umowy, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, klauzula, interes konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • regulamin, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, klauzula, wzorzec umowny, platforma, interes konsumentów, dowolny moment, jednostronna zmiana, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, klauzula umowna, kontrola wzorca, równowaga kontraktowa, stosunek obligacyjny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, sporny wzorzec
Zobacz»

XVII AmC 2566/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2012

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wzorzec umowy, postanowienie wzorców, klauzula, dobry obyczaj, interes konsumentów, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowy, postanowienie wzorców, klauzula, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, interes konsumentów, regulamin, wypowiedzenie, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, wzorzec umowny, ważna przyczyna, umowa rachunku, postanowienie umowne, obrót z konsumentami, kasa, ważny powód, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, równowaga kontraktowa
Zobacz»

XVII AmC 3752/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2012

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wzorzec umowy, postanowienie wzorców, klauzula, dobry obyczaj, interes konsumentów, pozwany, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowny, wzorzec umowy, postanowienie wzorców, odbiór lokalu, klauzula, kara umowna, przedsiębiorca, umowa przedwstępna, dobry obyczaj, interes konsumentów, podpisanie protokołu odbioru, zwracana kwota, postanowienie wzorca umowy, nabywca lokali, pozwany, odbiór z powodu, wzór umowy, nowy nabywca, postanowienie umowne, naruszający interes konsumentów
Zobacz»

VI ACa 1609/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 22 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, telegram, interes konsumentów, dealer, przedsiębiorca, gotowość do przekazania, wzorzec umowy, dobry obyczaj, zadatek, klauzula, adnotacja urzędu pocztowego, kwestionowane postanowienie, naruszenie interesu konsumenta, uznanie postanowienia umownego, postanowienie umowne, odbiór samochodu, sprzeczność z dobrymi obyczajami, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie, uzasadniające zatrzymanie
Zobacz»

XVII AmC 2974/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, przypadek rezygnacji, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, koszt dostawy, postanowienie umowne, ochrona konkurencji i konsumentów, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca
Zobacz»

XVII AmC 2976/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, dobry obyczaj, wzorzec umowny, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów, regulamin, przypadek wycofania, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, zadatek, zamówienie na towary, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, postanowienie umowne, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca
Zobacz»

VI ACa 15/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wzorzec umowy, postanowienie wzorców, interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowy, postanowienie wzorców, interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, przedsiębiorca, podwyższenie standardu, klauzula, decyzja producentów, naruszenie interesu konsumenta, cena, indywidualny interes konsumenta, rejestr klauzul, konsument prawa odstąpienia, wzorzec umowny, przyznanie konsumentowi, przedmiotowe postanowienie, odstąpienie od umowy, producent samochodu, ochrona konkurencji i konsumentów
Zobacz»

VI ACa 221/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 października 2013

Data publikacji: 24 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, wzorzec umowy, klauzula, interes konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, wzorzec umowy, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, nieprzewidziana sytuacja, klauzula, zleceniodawca, dogodny dojazd, wprowadzenie korekty, zleceniobiorca, korekty cenowej, interes konsumentów, prawo do wprowadzenia, miejsce siedziby, dojazd samochodów, przedsiębiorca, dostarczenie dzieła, uznanie postanowienia, dowiezienie, zamówione dzieło
Zobacz»

XVII AmC 1136/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

interes konsumentów, wzorzec umowy, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, klauzula, postanowienie umowne, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, wzorzec umowy, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, odstąpienie od umowy, zachowanie konsumenta, automatyczne rozwiązanie, główne świadczenie strony, odbiór faktury, niedozwolone postanowienie umowne, dodatkowe oświadczenie, strony konsumentów, postanowienie umowne, konieczność składania, pozwany, oświadczenie woli konsumenta
Zobacz»

VI ACa 1799/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 5 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

konsument, wzorzec umowy, klauzula, postanowienie wzorców, dobry obyczaj, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec umowy, oznaczony numer, klauzula, postanowienie wzorców, postanowienie wzorca umowy, zleceniobiorca, zleceniodawca, odrębna zgoda, zgoda konsumenta, wypowiedzenie umowy, dobry obyczaj, pozwany, wykonanie opinii, prowadzenie sprawy, konsument prawa do odstąpienia, zryczałtowana stawka, ochrona konkurencji i konsumentów, wynagrodzenie prowizyjne, kwestionowane postanowienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Jewczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Smołkowicz
Data wytworzenia informacji: