Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 723/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-02-12

VIII GC 2584/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 25 lipca 2018

Data publikacji: 12 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, realizacja przyłączenia, prawo odstąpienia, opłata za przyłączenie, wykonanie zobowiązania, pozwany, termin realizacji, przyłączenie do sieci, umowa opłaty, realizacja przyłącza, pismo z dna, zastrzeżenie prawa odstąpienia, rozliczenie strony, umowne prawo odstąpienia, data odstąpienia, prawo do odstąpienia, sieć dystrybucyjna, przesunięcie, czternastodniowy termin, wykonanie umowy
Zobacz»

X GC 301/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 stycznia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • targ, oferta, test, protokół z dni, mail, odstąpienie od umowy, zwrot maszyny, producent maszyny, udostępnienie wzorca, e, cena, chwytak, wydruk korespondencji mailowej, zwrot zaliczki, pozwany, tłumaczenie, niezadowalającą jakość, prawo odstąpienia, oświadczenie, możliwość zwrotu
Zobacz»

V ACa 745/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 8 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, koks, skutek odstąpienia, umowa zastawu rejestrowego, pozwany, umowa dostawy, przedpłata, istotny obowiązek, umowa o roboty budowlane, wierzytelność, protokół odbioru, umowne prawo do odstąpienia, podstawa wnioskowania, umowa wzajemna, zawarcie umowy, finansowanie inwestycji, oświadczenie woli, prezes zarządów, zarzut potrącenia, prawo odstąpienia
Zobacz»

V GC 860/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 14 listopada 2019

Data publikacji: 14 września 2020

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • windykacja roszczeń, pozwany, umowa, roszczenie pieniężne, wynagrodzenie prowizyjne, zleceniodawca, protokół z dni, zleceniobiorca, nienależyte reprezentowanie, dłużnik, czynność windykacyjna, wierzytelność, zaliczka, sprzeciw od nakazu zapłaty, e, zapłata, pełnomocnictwo procesowe, taktyka procesowa, rejestr przedsiębiorców, radca prawny
Zobacz»

I C 219/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2021

Data publikacji: 19 kwietnia 2021

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • płot, ogród, mur, termin rozbiórki, pas gruntu, nasadzenie, mała architektura, rolnictwo i ogrodnictwo, wycena, grill, nieruchomość, zachód, szkoda, pozwany, roślina, sąsiad, kosztorys, altana, kwietnik, pozwolenie
Zobacz»

I ACa 341/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 października 2012

Data publikacji: 4 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal i sprzedaż, ustanowienie odrębnych własności lokali, przedwstępna umowa ustanowienia, umowa ustanowienia odrębna własności, oświadczenie o odstąpienia, pełnomocnictwo, pozwany, forma pisemna, rok składki, zwłoka w zakończeniu realizacji, prawo odstąpienia od umowy, dzień zapłaty, termin końcowy, umocowanie, zakończenie realizacji inwestycji, lokal mieszkalny, ubezpieczenie pomostowe, umowa z dniem, garaż, łączna cena
Zobacz»

I1 C 362/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 19 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, umowa na odległość, przepis kodeksu cywilnego, oświadczenie o odstąpienia, naruszenie kontraktu, związek z brakiem wpłat, termin do odstąpienia, ustawowy termin wypowiedzenia, stanowiące zobowiązanie, wypowiedzenie umowy, kwestia wypowiedzenia, sprzedaż spółki, spodziewany rezultat, lokal przedsiębiorstwa, sprzedawca, zoo, sprawa do sądu rejonowego, możliwość odstąpienia od umowy, prawa konsumenta, umowa w trybie
Zobacz»

VIII Ga 149/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 maja 2017

Data publikacji: 25 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • plan marketingowy, odstąpienie od umowy, świadczenie usług informatycznych, projekt strony internetowej, mail, serwis, umowa o świadczenie usługi, skrypt, pozwany, prawo do rozwiązania umowy, e, umowa wykonawcy, prawo odstąpienia, dzień na rachunek bankowy, prawo do odstąpienia, rachunek bankowy klienta, załącznik, termin dodatkowy, portal, należna wpłata
Zobacz»

II C 131/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 24 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • e, protokół, pozwany, małżonek, hydraulika, wykańczanie domu, dom teścia, nakład na dom, roszczenie samoistnego posiadacza, zwrot równowartości nakładów, ciągłość zatrudnienia, relacja z córką, zasada postępowania dowodowego, córka i zięć, małżeństwo, zeznanie świadków, zeznanie powoda, mąż, ciotka, żona
Zobacz»

V GC 401/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 30 czerwca 2021

Data publikacji: 17 marca 2023

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, mail, skierowanie sprawy na drogę, czynność windykacyjna, pozwany, droga procesu sądowego, umowa, e, łącząca strona umowy, protokół rozprawy, mąż, windykacja roszczeń, obrabiarka, wezwanie do zapłaty, zasady współżycia społecznego, proces analizy, prawo do wynagrodzenia, droga postępowania sądowego, rozmowa, zapłata
Zobacz»

XII C 2374/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 stycznia 2022

Data publikacji: 20 czerwca 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, protokół z dni, koszt utrzymania powoda, przechowawca, remont pokoju, wycieczka zagraniczna, pieniądz, historia rachunków bankowych, lokata, wydatek, umowa przechowania, medium, zwrot depozytu, podwyższenie renty wyrównawczej, e, pismo z dni, środek powoda, potrzeba powoda, zakup mieszkania dla powodów, przechowanie nieprawidłowe
Zobacz»

XI GC 15/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 lutego 2021

Data publikacji: 9 marca 2021

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • mail, dotacja, e, wiadomość, pozwany, aneks, faktura vat, wniosek o dofinansowanie, usługi doradcze, nabór, inwestycja, umowa, urząd marszałkowski, regionalny program operacyjny, dokumentacja, premia za sukces, pismo z dni, koszt kwalifikowany, przedmiot umowy, kompleksowa usługa
Zobacz»

XXIII Ga 198/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 1 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata licencyjna, klient, pozwany, umowa agencyjna, spółka, standard działania, odstąpienie od umowy, opłata pobrana przez stronę, prowadzenie działalności, województwo, lokal, określony standard, zdanie sądu rejonowego, zakres szkolenia, aneks, umowy franchisingowe, model działania, pakiet, zakup licencji, umowa pośrednictwa
Zobacz»

X Ga 16/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 maja 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, droga elektroniczna, adres mailowy, oświadczenie o odstąpienia, celów dowodowych, wiadomość, forma elektroniczna, pozwany, odstąpienie od przedmiotowej umowy, forma pisemna, kwota wierzytelności, wykładnia prawa materialnego, adresat oświadczenia, doręczony list, zwrot ceny kupna, narzędzie programowe, wynagrodzenie powódki, internet za pomocą, rozpoznanie stanu faktycznego, niedostateczne rozpoznanie
Zobacz»

XI GC 1869/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 marca 2019

Data publikacji: 8 marca 2019

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pośrednik, wynagrodzenie prowizyjne, mail, umowa, obrót nieruchomości, e, umowa pośrednictwa w obrocie, prowizja, reprezentant powoda, podpisanie porozumienia, uznanie właściwe, oglądanie budynków, przesłuchanie, zaproszenie do zawarcia umowy, legitymacja, siedziba, pozwany, adres, klauzula wyłączności, pośrednictwo sprzedaży
Zobacz»

V AGa 28/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2019

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, wynagrodzenie, faktura, umowa ramowa, umowa zlecenia, kapitał, porozumienie, pozwany, harmonogram spłaty, umowa szczegółowa, rata, wyliczenie wynagrodzenia, wierzytelność, wierzyciel szpitala, monitorowanie spłaty, umowa ze szpitalem, marzec, przedawnienie, zawarcie, wynagrodzenie dla powoda
Zobacz»

XI GC 376/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 września 2020

Data publikacji: 22 października 2020

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • mail, potwierdzenie przelewu, wiadomość, e, pozwany, komornik, rozłożenie długu, na raty, spłata zadłużenia, dodatkowy koszt, faktura vat, równa rata, należność, umowa, kwota, wniosek o wszczęcie egzekucji, termin płatności raty, dowód nadania, pismo z dni, ugoda
Zobacz»

XI GC 150/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 1 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • otwarcie lokalu, odstąpienie od umowy, punkt sprzedaży, regulamin, mail, pozwany, wyposażenie lokali, dostawa, termin otwarcia, materiał graficzny, otwarcie punktów, druga strona, dostarczenie mebli, część opłaty, faktura, skutek natychmiastowy, zeznanie powoda, umowa wzajemna, data podpisania umowy, rozwiązanie
Zobacz»

XII C 1934/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa przystąpienia do długu, dzień zapłaty, termin płatności, pozwany, zapłata, nakaz zapłaty, oświadczenie o uchylenie, pełnomocnictwo, kwota i termin, protokół z dni, dłużnik, umowa, postępowanie upominawcze, następująca kwota, przedłożona faktura, wniesienie sprzeciwu, błąd, partycja, oświadczenie woli, solidarność
Zobacz»

III Ca 1383/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 listopada 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rabat, prowizja, podatek vat, cena transakcyjna, przesłuchanie, osnowa, dowód z przesłuchania strony, transakcja, faktura, kupno nieruchomości, umowa, pozwany, udzielony rabat, dowód ze świadków, aneks, rygor nieważności, umowa pośrednictwa, forma pisemna pod rygorem, wzorzec umowy, przeprowadzenie dowodów z przesłuchania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Szadkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Smołkowicz
Data wytworzenia informacji: